[English below]Là một người lănh đạo, bạn luôn muốn bồi dưỡng kỹ năng lănh đạo quản lư của ḿnh, nhằm nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, hoàn thiện bản thân, giúp cho doanh nghiệp phát triển bền vững, nhân viên hài ḷng, cấp trên tin tưởng. Vậy làm thế nào để bồi dưỡng kỹ năng lănh đạo của bạn đạt được hiệu quả cao, hăy cùng chúng tôi t́m hiểu thông qua bài viết dưới đây nhé.

Những kỹ năng lănh đạo quản lư cần được bồi dưỡng

Để trở thành nhà lănh đạo tài ba, bạn luôn phải trau dồi, rèn luyện và bồi dưỡng kỹ năng lănh đạo quản lư hay khóa học kỹ năng quản lư cấp trung của ḿnh sao cho phù hợp với xu hướng phát triển của doanh nghiệp, nh́n chung, các nhà lănh đạo cần phải bồi dưỡng các kỹ năng cơ bản sau.

Kỹ năng giao tiếp ứng xử

Là một người lănh đạo, bạn là người luôn phải tiếp xúc với nhiều đối tượng khác nhau, từ khách hàng, nhân viên, hội đồng quản trị,…chính v́ vậy, các nhà lănh đạo cần phải biết cách ứng xử đối với mỗi đối tượng sao cho hợp lư, không gây mất ḷng đối phương, tạo hiệu quả trong công việc.

Phong cách lănh đạo, quản lư.

Mỗi một người sẽ có những phong cách lănh đạo khác nhau, vừa phù hợp với tính chất công việc, vừa thỏa măn được tính cách của bản thân, các nhà lănh đạo có thể áp dụng các phong cách lănh đạo chuyên chủ, dân chủ và tự do và kỹ năng lănh đạo và quản lư hiệu quả
. Sau một thời gian áp dụng phong cách lănh đạo của ḿnh, kết hợp với t́nh h́nh phát triển của tổ chức, từ đó có những điều chỉnh sao cho hợp lư nhất.

Bồi dưỡng kỹ năng lănh đạo quản lư, kỹ năng phân tích, đánh giá kết quả làm việc.

Một nhà lănh đạo có tầm nh́n xa rộng, biết cách phân tích, đánh giá kết quả làm việc sẽ đưa ra được những lời động viên, khích lệ, khen thưởng nhân viên của ḿnh một cách công bằng và hợp lư, từ đó tạo động lực cho nhân viên làm việc hết ḿnh, đem lại hiệu quả cao trong công việc.
Quản trị thời gian

Thời gian đă trôi đi th́ không thể lấy lại được, là một nhà lănh đạo, phải luôn biết cân đối thời gian của ḿnh một cách hợp lư, tránh không để t́nh trạng lăng phí vào những việc vô bổ. Khi biết cách quản trị thời gian, bạn sẽ có được hiệu suất công việc tốt hơn, có nhiều thời gian bổ ích dành cho bản thân và gia đ́nh để tránh t́nh trạng căng thẳng, mệt mỏi.
Để có thể trau dồi, bồi dưỡng kỹ năng lănh đạo quản lư của ḿnh một cách hiệu quả, hăy t́m người đồng hành lâu dài cùng bạn. VMP là lời khuyên mà chúng tôi khuyên bạn nên t́m tới để được học tập cũng như khóa học kỹ năng lănh đạo và quản lư
, rèn luyện, tiếp xúc với những va chạm thực tế của một nhà lănh đạo, để từ đó dễ dàng ứng phó với các t́nh huống xảy ra trong tổ chức của ḿnh.

Bạn muốn t́m hiểu thêm về những kiến thức cho việc tổ chức khóa học tại doanh nghiệp th́ bạn hăy liên hệ ngay với VMP Training có tổ chức các Khóa học dành cho doanh nghiệp (In-house) và Cá nhân (Public) thông qua Hotline: 1800 6981As a leader, you always want to foster your management leadership skills, to improve your professional skills, to improve yourself, to help your business grow sustainably, to satisfy your boss, your boss. think So how to foster your leadership skills to achieve high efficiency, let us learn through the article below. Leadership skills need to be fostered.
To become a talented leader, you must always cultivate, train and nurture your management leadership skills in line with your company's growth trends. fostering the following basic skills.
Communication skills to behave

As a leader, you are the person who has to come in contact with a variety of objects, from clients, employees, boards, etc. Therefore, leaders need to know how to deal with each other. The object is reasonable, not cause loss of heart, create effective in the work.
Leadership style, management.

Each person will have different styles of leadership, both in the nature of the work and in the character of his or her own. Leaders can apply the style of leadership, and freedom. After a period of applying his leadership style, combined with the development situation of the organization, from which to adjust the most reasonable.
Leadership training, analysis skills, performance evaluation.

A visionary leader who knows how to analyze and evaluate the results of the work will offer encouraging, rewarding, and rewarding work for his employees in a fair and reasonable manner. Motivation for employees to work hard, bring efficiency in work.
Time management