Laser Cutting Head หรือหัวตัดเลเซอร์นั้นคืออีกปัจจัยสำคัญที่กำหนดศักย ภาพการรวมแสงและการควบคุมเทคโนโลยีการ Focus ในการตัดที่ความร้อนสูงแต่ให้ Kerf width หรือลำแสงที่กินเนื้องานได้พื้นที่เล็กและเสถีย ร นักวิจัยในวันนี้ติดปัญหาที่การพัฒนาหัวตัดเลเซอร์ให ้มีคุณภาพในการใช้งานในระยะยาว โดยมากสิ่งที่เป็นอุปสรรคกับเครื่องตัดเลเซอร์ห ลายๆ ยี่ห้อในการตัดระยะเวลานานคือ ความร้อน และระยะ Focus ที่เสียไปจากการขยับตัวของเลนส์ที่ถูกเผาเป็นเว ลานาน ( Focal Drift)


จากการสำรวจในงานวิจัยในภาคส่วนต่างๆ ทั่วโลก วงศ์ธนาวุฒิค้นพบว่ามีผู้ผลิตเครื่องตัดเลเซอร์เพียง ไม่กี่รายในโลกเท่านั้น ณ วันนี้ที่มีประสบกาณ์ด้านการตัดงานหนา หรือตัดที่กำลังไฟเบอร์เลเซอร์ขนาดสูงโดยยังคงรักษาม าตรฐานการตัดงานให้ยาวนานและมีระยะ focus ที่สมดุลได้ตลอดเวลา ส่งผลให้ยืดอายการใช้งานของเลนส์และลดระยะเวลาการหยุ ดเครื่องซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของการลงทุน นั่นคือต้องการลดเวลางานด้วยการเพิ่มความเร็วตั ด Fiber Laser Cutting Speed


ผู้ขายและผู้ลงทุนเครื่องตัดเลเซอร์โดยมากมักเข้าใจผ ิดว่าเครื่องทั่วไปนั้นสามารถตัดด้วยวัตต์สูงได้โดยไ ม่ต้องคำนึงถึงคุณภาพ R&D แท้จริงแล้วบทพิสูจน์ของการตัด High Power Fiber Laser นั้นคือตัวยืนยันความคุ้มค่าของเงินลงทุนได้อย่ างดี เครื่องตัดเลเซอร์ที่พัฒนางานตัด High Power Fiber Laser มาเป็นระยะเวลานานและเป็นผู้ริเริ่มงานตัดหนา ที่ความเร็วสูง ร่วมกับ IPG และ Precitect นั้นคือผู้ผลิตจากประเทศจีน ไม่ใช่จากยุโรปหรือญี่ปุ่นแต่อย่างใด ในปี 2019 นี้ ได้มีการพัฒนาสู่การตัดด้วยต้นกำเนิดแสง IPG 20000 W เป็นที่เรียบร้อยพร้อมจำหน่ายสู่ตลาดโลกแล้ว.
Get more information > เครื่องตัดไฟเบอร์