ด้วยการใช้เครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์สำหรับการตัดทั้ง งานบางและงานหนา ความเร็วในการตัดที่มากกว่าเครื่องตัดเลเซอร์ CO2 สามารถลดจำนวนเครื่องที่เกินจำเป็นลงได้ โดยส่วนมากลูกค้าของเราที่ใช้ CO2 4kW จะนิยมใช้ Fiber Laser 6-8 kW เพื่อตอบโจทย์งานขนาดกลางที่ทำความเร็วในการตัดได้ไว กว่า CO2 Laser มากกว่าเท่าตัว (หรือเท่ากับตัดด้วย CO2 สองเครื่องพร้อมกันในพื้นที่โรงงานเพียงครึ่งเด ียว)


One lens cut all size: ไม่ต้องเปลี่ยนเลนส์เมื่อเปลี่ยนช่วงความหนาวัส ดุ คำถามคือคุณใช้เวลาและงบประมาณเท่าไหร่กับการเปลี่ยน เลนส์เพื่อตัดงานบางและงานหนา


Higher Power Density: ความเข้มแสงต่อพื้นที่ต่างกันมากว่า 8 เท่า (CO2 มีความเข้มแสงต่อพื้นที่น้อยกว่า) เพิ่มประสิทธิภาพในการตัดได้มากกว่า คำถามคือความร้อนที่ถ่ายเทไปยังวัสดุโดยไม่จำเป็นสร้ างต้นทุนของค่าไฟฟ้าและความสิ้นเปลืองพลังงาน รวมไปถึงการทำให้วัสดุเสียรูปจนเกิดความเสียหายให้กั บชิ้นงานของคุณมากเท่าไหร่


No lens cleaning: ไม่ต้องทำความสะอาดกระจกและเลนส์อยู่บ่อยครั้ง คำถามคือคุณต้องคอยย้ำเตือนทีมงานให้เช็ดทำความสะอาด เลนส์และการทำความสะอาดนั้นหยุดเวลาของการทำเงินของค ุณไปมากเท่าไหร่


No Laser gas required: ไม่ต้องใช้แก๊สเลเซอร์ในการกำเนิดพลังงานแสง คำถามคือคุณต้องเปิดเครื่องรอเพื่อวอร์มเครื่องและต้ องสั่งแก๊สเลเซอร์จากผู้ประกอบการที่คิดค่าขนส่งลำเล ียงแก๊สมายังโรงงานคุณ และคุณก็ต้องเอาเงินส่วนหนึ่งมาเก็บสต๊อคแก๊ส ใช้พื้นที่ในการจัดเก็บ ใช้คนในการลำเลียงเข้าที่จัดเก็บ ทั้งหมดนี้เป็นต้นทุนที่มองไม่เห็นเท่าไหร่


Get more information > https://pcb-bangkok.com/