Các kĩ thuật SEO cũng dần được nâng cao hơn theo thời gian cùng với các lượt cập nhật thuật toán của google. Có rất nhiều dịch vụ SEO khác nhau như là SEO tổng thể, SEO từ khóa, SEO audit … nhưng tất cả đều hướng đến mục đích cuối cùng là đọc giả.Dịch vụ SEO (Tối ưu hóa cho công cụ t́m kiếm) là công việc hướng tới website của bạn nhằm giúp bạn xếp hạng cao hơn khi khách hàng t́m kiếm trực tuyến về doanh nghiệp của bạn.81% trong số tất cả các giao dịch mua hàng bắt đầu từ một t́m kiếm trực tuyến. Do đó, xếp hạng trang của bạn trong các t́m kiếm liên quan càng cao, khả năng khách hàng chọn trang của bạn thay v́ một đối thủ cạnh tranh xếp hạng thấp hơn sẽ càng lớn.