Singapore được quốc tế công nhận về hệ thống thuế hiệu quả và cạnh tranh, cho phép các công ty và doanh nhân được hưởng mức thuế thấp và tận dụng nhiều chế độ giảm thuế. Do vậy, Singapore là được nhiều doanh nhân Việt Nam lựa chọn để thành lập doanh nghiệp để tăng lợi nhuận nhờ tối ưu thuế. Bài viết này cung cấp tổng quan chung về các chính sách thuế của Singapore và bao gồm các chủ đề sau:


  • Các điểm chính về hệ thống thuế Singapore và cơ quan thuế Singapore


  • Các loại thuế


  • Hệ thống thuế của Singapore đen lại lợi ích như thế nào cho các doanh nghiệp


  • Hệ thống thuế mang lại lợi ích như thế nào cho các cá nhân


  • Thuế suất hiện hànhCơ quan thu nội địa Singapore (viết tắt là IRAS) là cơ quan chính phủ đánh thuế và thu thuế cũng như thực thi các quy định về thuế ở Singapore. Mục đích của IRAS là tạo ra một hệ thống thuế hợp lư và đơn giản hóa nhằm hạn chế gánh nặng của các quy định và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Ngoài ra, IRAS đại diện cho Singapore trong các cuộc đàm phán hiệp ước thuế quốc tế và hỗ trợ Bộ Tài chính trong việc soạn thảo luật thuế.

Thuế suất thấp
Thuế suất doanh nghiệp của các công ty được quy định ở mức 17%, tuy nhiên sau khi áp dụng các chính sách khuyến khích và hỗ trợ, mức thuế thực sự cho hầu hết các công ty ở Singapore thấp hơn mức đó nhiều. Mức thuế cá nhân ở Singapore từ 0% cho đến 22%.

Không đánh thuế với cổ tức, lăi vốn hoặc tài sản thừa kế
Hệ thống thuế đơn của Singapore không đánh thuế với cổ tức, với thu nhập vốn và thừa kế.

Hệ thống thuế theo lănh thổ của Singapore
Hệ thống thuế theo lănh thổ của Singapore đánh thuế các công ty dựa trên vị trí địa lư của lợi nhuận thay v́ vị trí địa lư của công ty. Điều này có nghĩa là các công ty tại Singapore nhưng kiếm được lợi nhuận ở nước ngoài (tức là thu nhập từ nguồn nước ngoài) sẽ không phải đối mặt với một khoản thuế Singapore bổ sung đối với những khoản lợi nhuận đó. Ví dụ khi bạn thành lập công ty tại Singapore, và lợi nhuận của công ty đó được tạo ra từ Việt Nam th́ sẽ không bị chịu thêm thuê ở Singapore.

Mức thuế hiện hành
Mức thuế doanh nghiệp
Nguồn: https://mocongtysingapore.com/cam-na...cua-singapore/

Các loại thuế tại Singapore
Dưới đây VietCham sẽ nêu ra các loại thuế phổ biến nhất mà các công ty và cá nhân phải nộp ở Singapore:

Thuế thu nhập doanh nghiệp: Để biết thêm thông tin, hăy tham khảo hướng dẫn về thuế doanh nghiệp.

Thuế thu nhập cá nhân: Tham khảo bài viết về thuế thu nhập cá nhân.

Thuế hàng hóa và dịch vụ: Chính phủ Singapore đánh thuế hàng hóa và dịch vụ 7% đối với cả hàng tiêu dùng thông thường và hàng hóa nhập khẩu.

Thuế nhà thầu: Để thu thuế đới với thu nhập từ những người không cứ trú tại Singapore, Singapore sẽ đánh thuế nhà thầu ( Withholding Tax). Các khoản thanh toán cho người không cư trú tại Singapore như trả lăi, trả tiền thuê nhà, tiền bản quyền và phí quản lư kinh doanh đều phải chịu thuế nhà thầu. Các mức thuế nhà thầu cũng khác nhau tùy thuộc vào người nhận khoản thanh toán và các dịch vụ được cung cấp.

Hải quan và thuế tiêu thụ đặc biệt: Singapore về bản chất là một cảng miễn thuế. Singapore không đánh thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu, chỉ đánh vào các sản phẩm dầu mỏ, sản phẩm thuốc lá, xe có động cơ và rượu.

Thuế bất động sản: Chủ sở hữu bất động sản ở Singapore phải nộp thuế tài sản hàng năm. Singapore đánh thuế tài sản theo thang lũy tiến dựa trên giá trị hàng năm (AV) của tài sản. AV được xác định bằng cách ước tính tổng thu nhập của tài sản nếu nó được cho thuê. Nh́n chung, thuế suất bất động sản Singapore được coi là rất thấp, đặc biệt là đối với tài sản do chủ sở hữu sử dụng.

Stamp Duty: Thuế tem đề cập đến thuế được trả cho việc chuyển nhượng bất động sản bất động sản và cổ phần của công ty.